English
用户名 密码
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 成功案例
联系我们
  地址:大连市高新园区火炬路38号
邮编:116023
电话:13841164900、0411-62906030
传真:
邮箱:lawyerlhj@aliyun.com
上市公司虚假陈述名单-沪市上市企业名单  

序号    股票代码    股票简称    揭露或更正日期    诉讼截止日期    诉讼地
1    600074    *ST保千    2016年12月29日    2020年8月8日    南京
2    600078    澄星股份    2015年12月24日    2021年2月14日    南京
3    600112    天成控股    2018年1月9日    2021年11月26日    遵义
4    600281    太化股份    2016年1月29日    2020年6月30日    太原
5    600247    *ST成城    2014年10月9日    2020年3月12日    长春
6    600318    新力金融    2017年4月1日    2020年9月18日    合肥
7    600370    三房巷    2017年3月10日    2021年2月1日    南京
8    600403    大有能源    2013年10月24日    2020年4月27日    郑州
9    600421    ST仰帆    2014年12月4日    2021年12月11日    武汉
10    600537    亿晶光电    2017年6月21日    2021年5月2日    杭州
11    600556    ST慧球    2016年8月25日    2020年11月10日    南宁
12    600598    北大荒    2013年11月7日    2019年8月18日    哈尔滨
13    600601    方正科技    2015年11月20日    2020年5月9日    上海
14    600610
900906    *ST毅达    2016年11月15日
    2021年5月8日    上海
15    600656    博元投资    2014年6月17日    2020年6月28日    广州
16    600680    *ST上普    2017年1月19日    2021年3月20日    上海
17    600696    匹凸匹    2017年2月22日    2020年5月11日    上海
18    600730    中国高科    2015年7月23日    2020年5月9日    北京
19    600733    S*ST前锋    2015年7月28日    2019年9月13日    北京
20    600747    大连控股    2016年12月1日    2020年7月5日    大连
21    600806    ST昆机    2016年2月5日    2020年2月3日    昆明
22    600810    神马股份    2015年12月4日    2019年12月21日    郑州
23    600836    界龙实业    2017年6月8日    2021年8月24日    上海
24    600857    宁波中百    2016年4月19日    2020年12月28日    杭州
25    600958    东方证券    2018年8月2日    2021年11月16日    广州
26    601258    庞大集团    2017年4月28日    2021年7月2日    石家庄
27    601519    *ST智慧    2015年11月7日    2019年7月19日    上海
 

地址:大连市高新园区火炬路38号 邮编:116023 电话:13841164900、0411-62906030
传真: 邮箱:lawyerlhj@aliyun.com
2009 版权所有 大连非诉律师网 技术支持:大连新生代